O firmie

        
       

      Firma CERAMIKA ARTYSTYCZNA IRENA Krzysztof Michalczuk z siedzibą pod adresem Brzeźnik 84, Bolesławiec, 59-700, DOLNOŚLĄSKIE, Polska, działa w branży Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych iozdobnych (23.41.Z). Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu 2013-04-02, a jej właścicielem jest Krzysztof Michalczuk.